Håndtering af store arkæologiske udgravninger

Håndtering af store arkæologiske udgravninger

Indsamling, behandling og fortolkning af data

Middelalderarkæologisk Metodenetværk

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

Mandag d. 7. december 2009

En stor arkæologisk udgravning stiller høje krav til den praktiske organisering af udgravningen som arbejdsplads, til indsamling og håndtering af data under udgravningsforløbet og til refleksion og fortolkning af resultaterne under udgravningsprocessen. Dette møde vil tage udgangspunkt i erfaringer i logistik og site management, effektivisering af arbejdsprocesser, praktisk datahåndtering og metoder til løbende fortolkning og prioritering on location fra netop afsluttede og igangværende, omfattende udgravninger i Bramdrup, Ribe og København.

09.30-10.00   Ankomst, morgenkaffe og rundstykker og indskrivning i Cafetten, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

10.00-10.10   Velkomst v. Metodenetværket og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev v. overinspektør Lennart Madsen.

(40 min. oplæg og 10 min, diskussion)

10.10-11.00   Lindegården, Ribe

Mus.insp. Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke var den første større arkæologiske undersøgelse i domkirkens umiddelbare nærhed, og resultaterne har føjet nye kapitler til historien om Nordens ældste by – særligt i perioden 10.-11. årh. I indlægget præsenteres udgravningens forløb og metode samt nogle af de foreløbige resultater.

11.00-11.50   Metro-ringen, København

Mus.insp. Lene Høst Madsen og IT koordinator Petter Linde, København Bymuseum

Der bliver tale om et af de største arkæologiske arbejder i Nordeuropa med følgende forventning om markante fundmængder og store mængder udgravningsdata. Der haves dermed en enestående chance for at belyse historien for en af Europas ældste hovedstæder. Således er de kommende anlægsarbejder sidste mulighed for at indsamle viden om de pågældende lokaliteter.

De arkæologiske undersøgelser forud for Cityringen vil bringe os ny og uvurderlig viden om: Områdets udvikling fra bosættelsens spæde start, til den konsoliderede handelsplads, gennem udviklingen til højmiddelalderlig købstad, renæssanceby og industrialiseringens hovedstad. Resultatet vil være en øget forståelse for og synliggørelse af Københavns udvikling på tværs af rum og tid.

Spørgsmålet er: Hvordan et museum kan gå fra 5 – 100 medarbejdere indenfor det arkæologiske virkefelt på ingen tid, og hvordan man kommer tilbage igen – administrativt, organisatorisk og metodisk.

Københavns Bymuseums IT koordinator Petter Linde og Museumsinspektør Lene Høst-Madsen vil fortælle om planlægning, strategi og opstart på metroprojektet.

11.50-13.00   Frokost

13.00-13.50 Udgravningen ved Bramdrup. Refleksioner før og under en større igangværende udgravning.

Arkæolog Mette Sørensen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

 

I maj 2009 påbegyndte Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev sin arealmæssigt hidtil største udgravning. En sådan udgravning stiller krav til logistik, site management og praktiske tiltag i øvrigt, men absolut også til arkæologerne og refleksionen omkring udgravningens forskningsmæssige værdi fra felt til skrivebord. For hvordan sikres den massive datamængdes værdi bedst for eftertiden i udgravningssituationen, når udgravningen når industrielle højder?

14.00-15.30   Besøg på udgravning i Bramdrup. Transport i egne biler

Rundvisning på udgravningen, præsentation af hovedstationerne i henholdsvis felt (dataindsamling) og i skurby (skårvask, MUD, MapInfo)

15.30-15.45   Kaffe og kage på museet

15.45-16.15   Workshop

I denne lille workshop vil vi debattere hvordan tolkningsprocessen kan håndteres og tilgodeses i forbindelse med store, arkæologiske udgravninger. Den faglige refleksion må til tider træde i baggrunden til fordel for egne og andres krav til effektivitet, målt i kubikmetre, stolpehuller og potteskår. Dette er en realitet, men hvordan påvirker det endelige resultat af de store udgravninger? I workshoppen vil vi, ud fra en række arbejdsspørgsmål og scenarier, diskutere hvilken rolle den arkæologiske tolkningsproces kan spille i håndteringen af store udgravninger. Workshoppen gennemføres i mindre grupper.

16.15-17.00   Diskussion af dagens tema. Næste møde

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest mandag d. 23. november til Janne Fruergaard Keyes på mail: oerslev-kloster@mail.dk, telefonnummer 97 53 85 65.

Beløbet bedes indbetalt samtidig med tilmelding til Metodenetværkets konto i Salling bank: Reg.nr. 7890, konto nr. 1229365.

Der er forskellige muligheder for tilmelding:

Mødedeltagelse (incl. frokost):                      200 kr

Mødedeltagelse (excl. frokost)                         75 kr

Husk at angive, om du er vegetar

Med venlig hilsen og på gensyn fra Styregruppen,

Annemette Kjærgård, Janne Fruergaard Keyes, Janne Kosior, Mette Højmark Søvsø, Mette Svart Kristiansen, Mette Sørensen, Poul Baltzer Heide.

WordPress Themes