Digitale data og middelalderarkæologien, Aarhus Universitet 2010

DIGITALE DATA OG MIDDELALDERARKÆOLOGIEN

Middelalderarkæologisk Metodenetværk
Aarhus Universitet
Nobelsalen, Nobelparken
d. 8. oktober 2010

Komplekse og stratificerede middelalderarkæologiske udgravninger stiller særlige krav til funktionerne i de digitale programmiljøer. På dette seminar vil vi se nærmere på programmerne MUD, Stratify og IntraSIS og deres muligheder og begrænsninger både i relation til håndteringen og bearbejdningen af data. Seminaret vil give mulighed for en opdatering af funktionerne og mulighederne i MUD og Stratify og til at diskutere
deltagernes konkrete spørgsmål til funktioner, opgaveløsning, ønsker om funktioner etc. Desuden vil seminaret give en introduktion til IntraSIS, som har vundet betydeligt indpas i udlandet, men indtil videre kun har begrænset anvendelse i Danmark. På seminaret er der mulighed for at diskutere funktionalitet og muligheder i de enkelte programmer.

09.30-09.55 Ankomst, morgenkaffe og rundstykker
09.55-10.00 Velkomst v. Metodenetværketv. Mette Svart Kristiansen, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, AU
10.00-11.00 MUD og middelalderarkæologienv. arkæologerne Carsten Risager og Frederik Callesen, Horsens MuseumMUD-databasens struktur bygger primært på Kulturarvsstyrelsens vejledning for udformning af udgravningsberetninger. I visse tilfælde vil den valgte struktur kollidere med håndteringen af data fra specialiserede udgravninger, som f.eks. middelalderlige bygravninger. Med udgangspunkt i MUD’s datastruktur vil det blive diskuteret, hvilke muligheder og begrænsninger der er, ved at anvende MUD på middelalderudgravninger. Indlægget vil bl.a. rumme eksempler på hvorledes, det er muligt at analyserer sine MUD-data i GIS-programmer som MapInfo og Harris-Matrix programmer som ArchEd og Stratify.
11.00-12.00 Diskussion v. Carsten Risager og Frederik CallesenHvilke forventninger har middelalderarkæologerne til en udgravningsdatabase, og hvilke muligheder er der for at få indflydelse på, hvordan MUD-databasen behandler data. Har DU et konkret spørgsmål til funktioner og muligheder i MUD? Seminardeltagernes konkrete spørgsmål og problemer diskuteres.
12.00-13.00 Frokost i Stakladen
13.00-14.00 Presentation of Stratify v. scientist Irmela Herzog,The Rhineland Regional Council. The Rhineland Commission for Archaeological Monuments and Sites, Bonn, Germany, Section for Scientific ITThe aim of the freeware PC program Stratify is to lay out the Harris diagram automatically, taking all the available information on chronology and groupings into account. This presentation will give an overview over the Stratify techniques for quick data entry, checks and diagram layout. The Harris diagram layout is automatic, but can take the 3D position of the contexts into account as well as groups and phases.
14.00-15.00 Discussion v. Irmela HerzogSpecific questions to functions and possibilities in Stratify.
15.00-15.30 Kaffe og kage
15.30-16.30 Gammal information med ny teknik – Dokumentation med totalstation och IntraSIS v. IT-koordinator Petter Linde, Københavns BymuseumOm dokumentationsstrategier och implementering av ny digital teknik vid utgrävningarna inför bygget av cityringen i Köpenhamn. IntraSIS är en SQL driven mjukvara med integrerad hantering av geometri. Systemet är öppet och lättadministrerat men ställer krav på genomtänkt dokumentation och arkeologisk reflexivitet. Vilka förändringar måste det arkeologiska tänkandet genomgå för att tillgodogöra sig potentialen i ny teknik?
16.30-17.15 Diskussion af programmernes ligheder og forskelle samt deres brug til dataindsamling og bearbejdning af komplekse udgravninger
17.30- Middag i Stakladen

Hvis du ikke er bekendt med programmerne, kan du downloade informationsmateriale og tutorials gennem nedenstående links. MUD er en online-database og du skal oprettes som bruger, inden du kan få adgang, programmet IntraSIS kræver en licens, mens Stratify frit kan downloades:

MUD: http://www.udgravningsdata.dk/

MUD tutorial: http://www.udgravningsdata.dk/pdf-dokumenter/MUD_Vejledning_udkast.pdf

Stratify 1.5: http://www.stratify.org/index.htm,

tutorial (obs ver. 1.4): http://www.stratify.org/Download/Stratify_Tutorial.pdf

IntraSIS: http://www.intrasis.com/engelska/index_eng.htm

Intrasis tutorial: http://www.intrasis.com/web_help_english/index.htm#Intro/introWhatIs.htm

WordPress Themes