Middelalderarkæologisk Metodenetværk

Middelalderarkæologisk Metodenetværk er et forum for faglige diskussioner og udvikling af middelalderarkæologisk metode og teori. Netværket er for alle studerende, kandidater og ansatte ved danske museer. Netværket bestræber sig på at afholde et til to årlige møder rundt omkring i landet. De emner, som har været taget op på møderne, har bl.a. været: Udgravningsteknik i vore nabolande, naturvidenskabelige undersøgelser, single context registrering, beretningsskrivning, arkæologi og IT, bygningsarkæologi og dokumentation af arkæologiske udgravninger. Der har foreløbig været afholdt møder i Kerteminde (1998), Moesgård Museum (1998), Hollufgård v. Odense (1999), Den Antikvariske Samling i Ribe (2000), Nyborg Slot (2000), Viborg Stiftsmuseum (2001), Haderslev Museum (2002)Torsminde (2002)Odense (2005)Horsens (2007)Ribe (2008)Den Gamle By, Århus (2009).

WordPress Themes