Velkommen til Middelaldermetode.dk

Velkommen til Middelalderarkæologisk Metodenetværks hjemmeside. Middelalderarkæologisk Metodenetværk er et forum for faglige diskussioner og udvikling af middelalderarkæologisk metode og teori. Netværket er for alle studerende, kandidater og ansatte ved danske museer. Her på siden kan du finde oplysninger om netværkets opbygning, hvordan du kommer i kontakt med os, oplysninger om fremtidige arrangementer og referater med mere fra tidligere arrangementer.

 

Middelalderarkæologisk Metodenetværk afholdt den 5. december 2011 et møde om Nyere og Nyeste tids Arkæologi på Danmarks Industrimuseum, Horsens

Mødedeltagerne foran Industrimuseets hovedindgang, Horsens 2011

Seminaret bestod af ni oplæg med efterfølgende diskussioner, samt en afsluttende diskussion. Det var styregruppens ønske at starte en diskussion af nyere og nyeste tids arkæologis rolle og vilkår i det danske arkæologiske miljø, herunder arkæologernes samarbejde med andre relevante faggrupper, fx historikere, etnologer og arkitekter.
På baggrund af såvel diskussioner som oplæg tegnede sig fem retninger i forhold til de problemstillinger, den nyere og nyeste tids arkæologi står overfor. Som arbejdsfelt står den nyere tids arkæologi uden en egentlig faglig selvforståelse. Skal feltet konsolideres som sådan, skal der etableres klarere grænser for den nyere tids arkæologis arbejdsfelt, ligesom der fx med fordel kan opdyrkes en fælles terminologi. Det bemærkes, at den nyere tids arkæologi netop har denne afgrænsning og selvforståelse, hvorfor man måske med fordel kan søge inspiration herfra.
I denne selvforståelse ligger også en optrækning af grænserne til og overlappene med de øvrige faggrupper, der han interesse i nyere tids materielle kultur. Det blev under mødet klart at der rundt omkring hersker forskellige opfattelser af hvor disse grænser og overlap findes, samt hvordan man bedst prioriterer de forskellige faggruppers roller i arbejdet med den nyere tid, fx på museer med kapitel 8 ansvar. Der foreligger en opgave i fremtiden med at afsøge disse grænser og deres egenskaber. Parallelt med denne diskussion gjorde mødets deltagere opmærksomme på, at der er behov for at lovgivningen understøtter interessen for den nyere og nyeste tids arkæologi. Således diskuteredes formuleringen i §27, og hvor langt op i tid dennes ’fortidige’-begreb dækker.
På den resultatmæssige side gav foredragene en række interessante eksempler på, hvordan nyere tids arkæologi, både over og under jorden, bruges i dag. Et fællestræk ved resultatkomplekserne er tilsyneladende, at den nyere, og ikke mindst nyeste, tids arkæologi formår at vække stor folkelig interesse. Udforskningen af perioden formår at skabe og formidle ’nære’ oplevelser og biografier, og det appellerer til et bredt publikum. På den måde optræder den nyere tids arkæologi i høj grad som værdiskaber i forhold til formidlingsaktiviteter og anden museal virksomhed.
Disse nære og detaljerede narrativer kan kun opbygges i kraft af den rigdom af kilder, der vidner om perioden. Udover de materielle levn og naturvidenskabelige forhold, findes og anvendes skriftlige og billedlige kilder, øjenvidne interviews, film og – nogle gange – hovedpersonens portræt og egen beretning. At arbejde med så bredt et spekter af kilder er i sagens natur kompliceret, og understreger behovet for samarbejde mellem ekspertgrupper, men også for en alsidig uddannelse og træning af fremtidige nyere tids arkæologer.
Mødets deltagere var enige om, at der er lang vej igen før nyere tids arkæologi fremstår som en helstøbt enhed i det danske kulturhistoriske miljø. At italesætte problematikkerne, som det har været gjort på dette møde, er imidlertid et vigtigt skridt på vejen, og der var stor entusiasme omkring det fremtidige arbejde.

Download program som PDF-dokument

 

 

Klik her for at downloade Trine Borakes oplæg:  ”Nyere tids arkæologi   - mellem to stole” som PDF dokument.


Keramikgruppen afholdt den 12.–13. maj 2011 et seminar om Keramik fra Middelalder og Nyere tid – Status og Fremtid på Museum Sønderjylland, Haderslev

 

Seminaret lagde vægt på det danske fundmateriale og er startskuddet til en række årlige seminarer omhandlende middelalder- og nyere tids keramik fra ind- og udland. Keramikken er en genstandsgruppe, som arkæologer altid kommer i berøring med. Keramik er blevet og bliver stadigvæk belyst og behandlet af mange discipliner og har skabt grundlaget for vores forståelse af de mennesker, der har produceret, handlet og brugt keramikken – om det så har været eksotisk keramik fra fremmede himmelstrøg eller Karen potkwoens glittede, gråbrændte jydepotte fra heden.

Dette års tema var valgt for at give en introduktion til, hvad der sker med den danske keramikforskning i øjeblikket såvel som de fremtidige perspektiver. Vores håb er, at seminaret kun er begyndelsen på et dansk netværk for middelalder – og nyere tids keramik, og at disse seminarer i fremtiden vil kunne belyse de mange aspekter der opereres med i keramikforskningen både nationalt og internationalt. Seminaret inkluderede et besøg til Ehlers Samling i Haderslev.

Guldagerhøj

1300-tals keramik fra udgravningen af middelalderlandsbyen på Guldagerhøj (HOM2611)

 

Randers

Christoph Briese (tv) fremviser sit aktuelle forskningsmateriale til Anders C. Christensen

Download program som PDF-dokument

Metodenetværket afholdt den 8. oktober 2010 et seminar om Digitale data og Middelalderarkæologien på Aarhus Universitet

 

Emnet var de særlige krav til funktioner i de digitale programmiljøer som komplekse og stratificerede middelalderarkæologiske udgravninger stiller. Programmerne MUD, Stratify og IntraSIS og deres muligheder og begrænsninger blev fremlagt, både i relation til håndteringen og bearbejdningen af data. Seminaret mundede ud i etableringen af en arbejdsgruppe, der har produceret en skriftlig indstilling til ønsker for fremtidige forbedringer af MUD, med henblik på håndtering af udgravninger med komplekse stratigrafier.

irmela

Irmela Herzog fra The Rhineland Regional Council fortæller om Stratify, et program hun selv har udviklet.

Peter Linde fra Københavns Bymuseum diskuterer Intrasis med Mette Svart Kristianasen fra Aarhus Universitet og de øvrige deltagere

Peter Linde fra Københavns Museum diskuterer Intrasis med Mette Svart Kristiansen fra Aarhus Universitet og de øvrige deltagere

Udarbejdelse af Vejledning for Bygningsarkæologisk Undersøgelse

Middelalderarkæologisk Metodenetværk afholdt den 6. marts 2009 et seminar om truede bygninger fra middelalder og renæssance. Under den efterfølgende diskussion blev der efterlyst en vejledning til undersøgelse og registrering af ombygnings eller nedrivnings truede bygninger fra middelalder og renæssance. Metodenetværket vil gerne tage initiativ til igangsættelse af dette arbejde og der afholdes møde  for arbejdsgruppens deltagere fredag den 25. september på Horsens Museum. Et forslag til en foreløbig dagsorden er at definere målgruppen, vejlednings format og publicerings form, definere gruppens arbejdsform samt lave en indholdsfortegnelse for vejledningen og uddelegere de forskellige opgaver. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Annemette Kjærgård (musak@horsens.dk)

gr_Helsingoerteater

Deltagere ved metodeseminaret i Den Gamle By 2009.

WordPress Themes